CÔNG TY TNHH LAVIE

Địa điểm: Thôn Ngọc quỳnh – Thị trấn Như Quỳnh – Huyện Văn Lâm – Hưng Yên

Hạng mục thi công:

– Bảo dưỡng hệ thống phin lọc

– Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống cấp gió tạo dương cho nhà xưởng

– Cung cấp lắp đặt ống thoát nhiệt của máy thổi chai

– Cung cấp vật tư, lắp đặt ống hút nhiệt kéo cho máy dán nhãn