CÔNG TY TNHH ABB

Địa điểm: Chi nhánh Hà Nội và Bắc Ninh

Hạng mục:

– Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống cơ điện lạnh

– Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

– Cải tạo hố bơm và lắp đặt bơm chìm

– Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà xưởng

– Cung cấp và lắp đặt mái che ngoài trời

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2