CÔNG TY TNHH ABB

CÔNG TY TNHH ABB
Địa điểm: Chi nhánh Hà Nội và Bắc Ninh

Hạng mục:

– Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống cơ điện lạnh
– Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
– Cải tạo hố bơm và lắp đặt bơm chìm
– Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà xưởng
– Cung cấp và lắp đặt mái che ngoài trời
– Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2