CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN MB

  • Địa điểm:  Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ A, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
  • Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sản xuất và hệ thống phụ trợ