CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN HG

Địa điểm:  Khu Công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sản xuất và hệ thống phụ trợ