ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Địa điểm: 63 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng mục:

– Cân bằng động cho AHU 1-2-6-8

– Cung cấp và bảo trì hệ thống M&E