CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục: Cung cấp và bảo trì hệ thống cơ điện