CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM

Địa điểm: Hoya I (Hà Nội) và Hoya II (Hưng Yên)

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống cơ điện lạnh