Công ty TNHH TM & Dịch vụ kỹ thuật Nhà Việt thi công lắp đặt thiết bị tại nhà máy sản xuất biến áp HITACHI tại Bắc Ninh

Một số hình ảnh Công ty TNHH TM & Dịch vụ kỹ thuật Nhà Việt thi công lắp đặt thiết bị tại nhà máy sản xuất biến áp HITACHI tại Bắc Ninh.

Bài viết liên quan