CÔNG TY CP UNIBEN

Địa điểm: Chi nhánh Hưng Yên và Bình Dương

Hạng mục: Lắp ráp dây chuyền sản xuất và hệ thống phụ trợ