NHÀ MÁY SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THÁI NGUYÊN

NHÀ MÁY SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THÁI NGUYÊN
Địa điểm: Phổ Yên, Thái Nguyên

Hạng mục: Chế tạo và cung cấp hệ thống ống thông gió