NHÀ MÁY BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Địa điểm: Phú Bài, Huế

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ mương inox