KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL

Địa điểm: Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Hạng mục: Cải tạo hệ thống trạm bơm, điều hòa thông gió