CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM – HÀ NỘI

Địa điểm: Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Hạng mục thi công:

– Bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa khu vực Canning line.

– Lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhà xưởng.