CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM

Địa điểm: Toà nhà Lilama – số 10 – Tố Hữu – Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hạng mục: Cải tạo, lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng