CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAY MẶC SPECTRE VIỆT NAM

Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Xá, Mỹ Xá, TP. Nam Định

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh