CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NHÀ GA T1)

Địa điểm: Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Hạng mục: Lắp đặt dây truyền băng tải