Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy ABB Hà Nội.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhà Việt là nhà thầu thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy ABB Hà Nội.

  • Chủ đầu tư:Công ty TNHH ABB Hà Nội.
  • Địa điểm: Số 81 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hạng mục: Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.