Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng AHU tại nhà máy Hoya Hà Nội

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhà Việt là nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng AHU tại nhà máy Hoya Hà Nội.

  • Chủ đầu tư: Công ty Hoya Glass Disk Việt Nam I.
  • Địa điểm: Lô J-3&4, khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh,Hà Nội.
  • Hạng mục: cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống AHU.