Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương (APB)

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhà Việt là nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương (APB).

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương.
  • Địa điểm: Km 15+500, đường 427, Vân tảo, Huyện Thường Tín, Nội.
  • Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.