Lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng tại nhà máy Toyota.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhà Việt vinh dự được chọn làm nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng cho nồi hơi tại nhà máy Toyota Việt Nam.

  • Chủ đầu tư:Công ty Toyota Việt Nam.
  • Địa điểm: Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Hạng mục: Lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng cho nồi hơi.