Lắp đặt hệ thống tủ điều khiển tại nhà máy sữa Dutch Lady

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhà Việt là nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ điều khiển tại nhà máy sữa Dutch Lady.

  • Chủ đầu tư: Công ty Dutch Lady Việt Nam.
  • Địa điểm: CCN Tây Nam thị xã Phủ Lý, tỉnhHà Nam.
  • Hạng mục: cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ điều khiển.