Chế tạo và lắp đặt hệ thống ống gió tại nhà máy Samsung Thái Nguyên

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhà Việt là nhà thầu chế tạo và lắp đặt hệ thống ống gió tại nhà máy Samsung Thái Nguyên.

  • Chủ đầu tư:Công ty điện tử Samsung Việt Nam.
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Bình 1, Phổ Yên,Thái Nguyên.
  • Hạng mục: Chế tạo và lắp đặt hệ thống ống gió tại nhà máy Samsung Thái Nguyên.