CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC NINH

Địa điểm: Số 1, đường TS-23, khu công nghiệp Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy biến áp phòng test LMDT.

Bài viết liên quan