Cút góc


Giá: Liên hệ

  Tên sản phẩm: Cút tròn trơn và cút múi. Vật liệu sản xuất: Tôn mạ kẽm. Bề mặt thành phẩm: Mạ kẽm. Mục đích sử dụng: Chuyển hướng hệ thống ống gió tròn xoắn theo phương ngang hoặc phương thẳng đứng theo một góc nhất định.  


Thông tin chi tiết


 

  • Tên sản phẩm: Cút tròn trơn và cút múi.
  • Vật liệu sản xuất: Tôn mạ kẽm.
  • Bề mặt thành phẩm: Mạ kẽm.
  • Mục đích sử dụng: Chuyển hướng hệ thống ống gió tròn xoắn theo phương ngang hoặc phương thẳng đứng theo một góc nhất định.