Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại nhà máy Hanes Brands Hưng Yên South