Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt dây chuyền sản xuất mỳ tôm tại nhà máy Uniben – chi nhánh Bình Dương